12 thoughts on “[Manhwa, BL] Semantic Error – Lỗi logic: Chương 06

  1. Không những mù mặt lại còn cực kì chi li ko để bản thân chịu thiệt 😂 thích bé này quá à nha

Comments are closed.

error: Content is protected !!