13 thoughts on “19 Days – Chương 354 (471): Bữa tối

  1. Khi không mộng t*nh xong cái nửa đêm đi nhắn mắng con người ta !!😂😂
    Đúg là chỉ có Quan Sơn thui !

  2. Từ lúc biết tin rùa bò Team nghỉ làm mình sốc lắm những khi biết có người mới dịch mình vui lắm !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!