13 thoughts on “19 Days – Chương 354 (471): Bữa tối

  1. 🤣🤣,bộ truyện này nó lại cưng thế chứ, thích bản dịch của nhà mình ghê ý ạ 😘

  2. Khi không mộng t*nh xong cái nửa đêm đi nhắn mắng con người ta !!😂😂
    Đúg là chỉ có Quan Sơn thui !

  3. Từ lúc biết tin rùa bò Team nghỉ làm mình sốc lắm những khi biết có người mới dịch mình vui lắm !!!

Comments are closed.