6 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 11

  1. Ý của đại nhân là hổ vẫn phải đi tiếp khách để khẳng định giá trị ấy hả ;> cơ mà công nhận đại nhân dạo này càng ngày càng soft nhỉ :v

Comments are closed.