7 thoughts on “Megumi và Tsugumi: Chương 3.1

  1. Dễ thương quá, truyện đọc hoài không chán mà nhà dịch trc drop may có M, nghe M thầu tiếp bộ này mà vui muốn xỉu luôn, yêu M

    1. Tui cx mới bt vài chap trc 😂tội nhỏ ai cho mượn cây bút kẻ cái lông mày ik:))

Comments are closed.