9 thoughts on “Shutline – Đường tiếp giáp: Chương 18

  1. Đó web load lâu hay do wifi nhỉ mong ad fix lại ( nếu web fix lâu thật ) chứ wf nhà iem mạnh mà load cũng 15p mới xem ổn

  2. Vãi, không giống người? Vậy giống xúc tu bạch tuộc 🤣🤣🤣🤣 còn trây trét rồi bắt liếm chứ 😶

Comments are closed.