7 thoughts on “SE 32

  1. Tới giờ tôi vẫn hơi hoang mang vì mấy chương trước có nhiều chỗ ghi là “CẨU”… Tôi còn tưởng đó là “chos” nữa….
    Theo tôi biết thì từ “cậu” ít ai gọi là “cẩu” lắm, đặc biệt trong truyện lại càng không. Thường dùng là “cổ”, “ảnh”, “ổng”, “bả” là chủ yếu. Nên đọc nó cứ sao sao ấy 😢 nếu được thì nhà dịch thay đổi chỗ đó nhe, “cậu ta” hay “cậu ấy” đều được, chỉ cần đừng là “cẩu” bởi cứ làm tôi liên tưởng đến con cún á. 😢

  2. Lúc đầu nghĩ thôi ko làm cái, đc sangwoo xóa đầu cái lại làm tiếp ảnh lật mặt phải nói là hơn bánh tráng =)))))

Comments are closed.