6 thoughts on “Mr. 100% Perfect – Quý ngài hoàn mỹ 100%: Chương 59

  1. Tưởng anh không thích ai ngờ thích hơn anh tưởng. Cũng tội nghiệp anh nhưng đừng phá cp người ta coi chừng lại ăn chửi =)))

  2. nhận ra h trễ r a =)))))))))))) ẻm mà biết thêm chuyện a lừa ẻm nữa là bít bùng luôn chứ ko có zụ bít cửa =)))))))

Comments are closed.