2 thoughts on “Mr. 100% Perfect – Quý ngài hoàn mỹ 100%: Chương 60

  1. Rồi ông định dùng sự ghen tuông làm cớ để đụ anh tui ở hai chap tiếp theo đúng khum?

Comments are closed.