4 thoughts on “When the killer falls in love – Khi sát thủ va phải conditinhyeu: Chương 10

  1. Đúng là conditinhyeu mạnh thiệt, sát thủ dày dạn kinh nghiệm cỡ nào cũng bị đánh bại. :))))

Comments are closed.