3 thoughts on “Bad Plan – Kế hoạch tồi: Chương 17

  1. tr ơi, truyện hợp gu t mà phải chờ thế này, bất công quá, nhiều lúc có suy nghĩ trẻ con một xíu ước gì có thể biết trước tương lai xem bộ này diễn biến thế nào😔

Comments are closed.

error: Content is protected !!