18 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 26

  1. dù biết sắp có biến tới nhưng t không thể nào thoát ra được sự dịu dàng đại nhân, dm tan chảy mất thôiiiiiiiiii awwwww

  2. Èooo đại nhân ko iu thì thôi. Chớ một khi đã yêu thì chiều ngời êu vđ lun í….🥺🥺😙

  3. quy luật bất di bất dịch kho đọc truyện đó là đang bình yên bao nhiêu thì sắp giông bão bấy nhiêu

Comments are closed.

error: Content is protected !!