6 thoughts on “Kstvpcdty: Chương 24

  1. Đù má có bạn như a quả ko uổng kiếp người 🥲🙏
    Bé top chắc shocked 3 ngày 3 đêm rồi, tội chưa 🥲

  2. À quên, ông chủ lúc trẻ đập choai quá, hèn j a kia ao ước mấy năm nay ko từ 😋

Comments are closed.