9 thoughts on “Lỗi logic: Chương 45

  1. tui cứ tưởng ẻm biết ẻm là bot rồi ẻm sợ đau chớ, ai dè ẻm nghĩ ẻm là top:)))

Comments are closed.