One thought on “Phá vỡ định kiến: Chương 01

  1. Tui vừa tìm được bản tiếng anh thì vớ được bản dịch luôn nè, đỉnk wa, cảm ơn nhà dịch nhiều nhé

Comments are closed.