4 thoughts on “Kiếp về đêm: Chương 04

  1. xin lỗi nhưng đọc đến chap 4 tôi mới nhận ra đây là manhwa từ trước tới giờ cứ tưởng manga cơ 🥲

Comments are closed.