4 thoughts on “LL: Chương 49

    1. Thiệt sự là sau chap 41 thì truyện mờ quá ạ.
      Với một người cận lòi như tui thì đây quả là nỗi đau mà •́︿•̀ , mặc dù mạng mẽo của nhà tui rất ổn định huhu….

Comments are closed.