4 thoughts on “19 Days: Chương 380 (497)

  1. ủa zậy là nãy ad nhá hàng hả? giờ vô lại thì thấy có chap gùi nè^^ cơ mà cách xưng hô hơi … nhợ:D

Comments are closed.