21 thoughts on “Rắc rối tình yêu của chàng sói: Chương 02

  1. ôi trời ạ, u mê bộ này không lối thoát…thể loại thì hợp gu, nét vẽ đẹp, nd cuốn, không có điểm để chê luôn, xuất sắc…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!