5 thoughts on “DTG: Chương 35

  1. Hay quá chời, đọc bản Hàn không hiểu gì nên hóng nhóm dịch quá. Cảm ơn nhóm dịch nhiều ❤️❤️❤️

  2. Nhớ nhung hay là để chặn một cuộc tình sắp chớm, em zai làm gì mà sáp lại Shin gần dữ vậy.. gọi điện để cảnh cáo, liệu mà giữ thân kg thì lại tét đít :)))))

Comments are closed.