5 thoughts on “DTG: Chương 35

  1. Nhớ nhung hay là để chặn một cuộc tình sắp chớm, em zai làm gì mà sáp lại Shin gần dữ vậy.. gọi điện để cảnh cáo, liệu mà giữ thân kg thì lại tét đít :)))))

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!