3 thoughts on “BGSM: Chương 52

  1. Tác giả vẽ chibi cưng xỉu luôn ó, bình thường đã đẹp đã cưng rồi, chibi còn cưng hơn gấp mấy lầnnnn

Comments are closed.