One thought on “RRTYCCS: Chương 4

  1. Cảm ơn nhà dịch nhiều☺💓,hóng chap bên kia mà không ra chap mới qua bên đây đọc có chap mới ,hồi đó cứ đọc lại chap 1-4 quài à 🙁

Comments are closed.