18 thoughts on “HATD49

    1. Ôngg thái tử tính rape đại nhân mà ko thành đúng ko mn? Tại tui hơi chưa hiểu câu ” Làn bầm rách, trinh tiết tôi chật vật bảo vệ ” lắm 😅

      1. Theo tui là ông thái tử tính rape đại nhân nhg đại nhân chống trả để bảo vệ trinh tiết nên mới bầm rách ó nên chắc là đại nhân ch bị rape âu

      2. chắc chắn rùi, tôi vẫn còn nhớ 1 lần nào đấy đại nhân bảo với beom là beom là người đầu tiên làm cùng đại nhân mà :3 ông thái tử kia tính làm gì đó với đại nhân nhưng đại nhân chống trả kịch liệt để bảo vệ trinh tiết nên mới bị thương nặng vậy á :<<<( tui nghĩ vậy)

  1. Theo tui là ông thái tử tính rape đại nhân nhg đại nhân chống trả để bảo vệ trinh tiết nên mới bầm rách ó nên chắc là đại nhân ch bị rape âu

  2. Huhu drama gì cũng để cho đại nhân và Boem được an toàn 🥺 hổng chịu nổi ngược đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!