9 thoughts on “HATD47

  1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chết tui gòi chibi dễ thương quá điiiiiiiiiii 😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍😍❤❤😍❤😍❤😍❤😍😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤❤😍😍❤😍❤❤😍😍❤😍❤❤😍😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤❤😍❤❤😍❤😍😍❤❤😍😍❤😍❤😍❤😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤❤❤😍❤😍😍❤❤😍❤❤😍😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤❤❤😍❤❤😍😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍😍❤😍❤😍😍❤😍❤😍❤😍

  2. Cầu tg đừng ngược 😔 lần đầu có bộ khiến mình thấy hay đến từng nét vẽ và cốt truyện ( mặc dù không gắn kết lắm ) 🥺🥺 hayyy quá .

Comments are closed.