3 thoughts on “BGSM55

    1. Có ai giống tui không, chứ tui cứ có cảm giác phần CP phụ là ông chóa tóc vàng với anh hàng xóm Cute á :((( nếu Canon thật thì tui thấy tội anh hàng xóm quá :(((
      Thanh niên tóc vàng thích đi đốt nhà người khác, sống máu chóa như vậy mai mốt Karma gõ cửa nhà; truy thê thấy mịa anh luôn đi ạ :(((

Comments are closed.