Diamonds Cut Diamonds – Hổ rồng yêu nhau

Tên khác: 虎愛搏つ ; 龙虎搏爱

Thể loại: Manga, Yaoi, Comedy, H+

Tác giả: Tobi Washio

Tóm tắt:
Tôi xem cậu là anh em, mà cậu lại muốn đâm đít tôi.

Sẽ có chương gắn quảng cáo, hướng dẫn vượt qua quảng cáo:
+ Xem truyện tại Google Chrome
+ Nhớ xác thực con người trước.
+ Bấm các nút màu xanh: Click here to continue (1+2), BẤM LINK CÓ TÊN MIỀN ĐƯỢC YÊU CẦU KHI HIỆN TRANG GOOGLE, View Generated Link, Click here to Get Link => GET LINK
Nếu có gì chưa hiểu hãy xem clip tại: [LINK]


01 (18+) | 02 (17+) | 03 (17+) | 04 | 05 (17+) | 5.5 (18+)

2 thoughts on “Diamonds Cut Diamonds – Hổ rồng yêu nhau

Comments are closed.