9 thoughts on “DTG42

  1. Á há há. Bắt a lại cùng nhau chơi trên đà lạt đi a ơi
    Khum biết bao giờ sẽ có p2 nhỉ. Từ giờ phải chờ hai em rồi

  2. Ultr. Hi vọng ra cùng khoảng vs khi sát thủ biết yêu cho đỡ phải chờ đợi lâu hix. Lại là chuỗi nhày ngóng đợi ss mới. Mong chờ ghê. Thank nhà dịch nhiều ạ

Comments are closed.