2 thoughts on “DTG42.5

  1. Hmu mùa thu là phải tầm t8-9 á hảaa 😢 Nói vậy thui chứ vẫn luôn sẵn sàng chò tác giả nhé, nghỉ ngơi thật nhiều trc khi ra mắt p2 nhaaa. Thanks nhà dịch nhiều vì đã dịch bộ này hehe ><

Comments are closed.