6 thoughts on “BBDA26

    1. Không phải đâu,tại nhiều người vào cùng 1 lúc đó, tui ngâm tới 12h đêm đọc mới mượt á chứ lúc fage mới quăng link lên 1 cái như bão luôn

Comments are closed.