11 thoughts on “BBDA27

  1. Anh dẹo tê chu nhớ cái mỏ nhá tui cap màn hình gòi đếyyy lót dép hóng ngày tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đim =)))

  2. trời ơi, vào được và được đọc là mừng lắm rồi mà đọc thêm chap H mlem thế này thì mừng rớt nước mắt. Amzing good job, nhà dịch. Dịch nhanh + văn phong mượt. Mê đắm nhà DDMinh 😘

  3. Ddujj 6 ngày 6 đêm khôbg ngủ mẹ la không vìa, vợ khóc không màn lét gô, hay lắm ạ cảm ơn nhóm dịch nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!