One thought on “QNHM82

  1. Có lẽ người từ đầu truyện đến giờ có tâm lý nặng nhất là kang suk yun. Anh kia còn bộc phát nổi loạn dc chứ suk tun cứ giữ trong lòng nặng nề vô cùng. Mong anh hãy bày tỏ lòng mình nhiều hơn

Comments are closed.

error: Content is protected !!