4 thoughts on “19D394 (511)

  1. Thằng chó điên này nữa. Thiên ơi đấm phù cái mỏ nó đi.àm như cậy với bé Mạc mà cno chỉ nói hơi quá thôi ấy hả. Lũ nhân cách rẻ rách này. Điên thế nhờ. Thương 2 đứa quá huhuu

Comments are closed.