5 thoughts on “LL54

  1. Tính ra ông Dê Dăng này là hotboy, đào hoa, tự tin, phóng khoáng mà gặp được em Woo cái quay ngoắt 180 độ luôn. Hình tượng mất sạch :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!