3 thoughts on “BBDA34

  1. ròi có bín. đừng nói bạn hàng xóm đó là ng tình alpha định mệnh của bot nha 😐 gì mà ngang trái dữ

  2. Trời, tình địch của Tê Chu ở nhà bên xuất hiện lại rồi. Hồi hộp quá!
    Nhưng thương bé chỉ được ở nhà, chờ đợi Tê Chu đến hoặc em trai về nhà.

Comments are closed.

error: Content is protected !!