5 thoughts on “CSLCKC34

  1. WTF??? cái j dẫy??? Ô nồ t ko muốn đoán trúng nữa đâu 😱 , thằng kia mau dậy đi, anh mài sắp die rồi còn ngủ ngủ *đá đít*
    MH mà chết thì WK ko còn ý nghĩa sống tiếp cũng đi nhảy lầu lun, rồi 2 đứa gặp nhau ở thiên đường 🙃🙃🙃 , đù má 1 cái kết đíu có hậu uhuhu 😭😭😭

Comments are closed.