7 thoughts on “S Error 16

  1. Khi ấn tượng vs ai đó quá sâu đậm rồi thì khó mà k để ý lắm. Ấn tượng tiêu cực càng ghê gớm hơn nữa hahaha. Mình hiểu cảm giác này

Comments are closed.