9 thoughts on “[Manhwa, BL] Semantic Error – Lỗi logic: Chương 19

  1. Ôi Sangwoo cái EQ âm vô cực này. Anh bắt đầu biết nhớ nhung người ta rồi đó kakaka :>

Comments are closed.