7 thoughts on “Semantic Error – Lỗi logic: Chương 20

    1. Hết chx gặp ẻm cái tháo máy tính cho ẻm sửa rồi còn làm ra cái mặt giả ngu đó nữa, dễ thương chếch mất (≧◡≦) ♡

  1. Iu ui, bth dê nói j bé cũng nghĩ cũng tức, nay dê nói j bé tin nấy:))) bảo ko biết là nghĩanh hong biết thiệc, bảo về nhà cùng hướng cũng tin cùng hướng thiệcc, còn “anh cũng vậy” nữa, áaaa cư tê thế bị điên à dừng lại đii

Comments are closed.