14 thoughts on “[Yaoi 18+] Ningen Bokujou – Trại vắt người: Chương 03

    1. Giải thích cho mấy bạn không hiểu , truyện có 2 ending . Nếu main chính chọn là có khi hỏi “bạn có muốn vui vẻ thêm không” thì ổng sẽ bị xxx và ở đó quài luôn , còn chọn không thì ổng sẽ được thoát nhưng dấu trên lưng vẫn còn:)) là thật chứ không phải mơ á

    1. Là 2 ông đều xuất hiện cái bảng và đều chọn Không nên trở về hết, không phải là mơ.

  1. Các bạn ơi,Truyện có 2 ending nhé.Ending đầu tiên,nếu anh main chính chọn “Yes”thì sẽ bị ở đó và làm việc “đó”.Còn không,nếu chọn “No”sẽ thoát ra và trở lại nhưng vẫn còn dấu trên lưng nhé.

  2. T bt ngay bấm yes là có chuyện mà=)). Cơ ko bt nên vui hay buồn khi main character về tg “thực” nữa 👁👄👁

Comments are closed.