12 thoughts on “ECBTT: 24

    1. Đại nhân ơi nhà anh tôi tớ có quyền quá cơ,mà tôi tớ kiểu vậy hay cắn chủ lắm ớ, giết quách đi răn đe đám còn lại.
      Tên ngốc ko biết trả treo, chỉ biết hiến thịt cho đại nhân thôi hoho

Comments are closed.