8 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 10

  1. Hình như Beom hk đau ở vết thương, mà đau ở chỗ khác “suy nghĩ của mình là vậy còn tác giả sẽ để đau ở đâu thì mình kum biết ಥ‿ಥ”.

Comments are closed.