9 thoughts on “HA tử đằng: Chương 40

  1. Đại nhân đúng văn vở ngọt ngào các thứ luôn á chèn ơi (><)

  2. tr ơi báo hiệu dramu sắp tới, pls đừng ngược quá, pls pls pls. hãy cho đại nhưn và Beom có thể hạnh phúc như vầy hoàiii

  3. Ngọt sâu răng luôn, ngọt mãi thì tốt. Có ngược thì ngược thân thôi chứ đừng ngược tâm ạ.

Comments are closed.