5 thoughts on “HATD: Chương 41

  1. tui sẽ tận hưởng sự ngọt ngào này trước cơn bão lớn :”))) cơ mà Beom văn vẻ quá thể luôn ấy

  2. cho mk hỏi pass của chap 33 trong truyện hổ ái tử đằng là j vậy
    mk nhập hơn 10 lần r vẫn chx đc

Comments are closed.