8 thoughts on “Hổ ái tử đằng: Chương 36

  1. quá là hay luôn á, đại nhân ôn nhu xênh đẹp như zầy Beom thật quá là có phúc đức đi. Soft không chịu nổi luônnn

  2. Boem thật may mắn vì gặp được đại nhân 2 người ở bên nhau cho nhau hơi ấm , ôi mê cặp đôi này quá đi thôi

Comments are closed.