3 thoughts on “QNHM75

  1. Biết là bot ngu rồi nhưng mà ai ngờ ngủ đến mức đưa bản gốc cho thk đầu buồi kia chứ. Bây có kiện nhau ra toà thì chắc bên khởi kiện sẽ thua tại bằng chứng mất trắng rồi vs cả tự làm tự chịu chả trách thk kia đc

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!