Kẻ đểu cáng (1-25)

Thể loại: Yaoi, Webtoons, Drama,  H+

Tác giả: Brothers Without A Tomorrow

Giới thiệu:
Câu chuyện về một tiểu cẩu năm nào bây giờ trở về lật ngược ưu thế của người đàn ông cậu từng xem là ‘người cha thứ hai’ và quá trình biến ‘bố’ trở thành người của cậu.
“Bố cũng nhớ con à?”
‘Tao phải làm gì với thằng điên này đây.’


00 | 01 (17+) | 02 | 03 | 04 (18+) | 05 (18+) | 06 | 07 | 08 (18+) | 09 (18+) | 10

11 | 12 (18+) | 13 | 14 | 15 (18+) | 16 (18+) | 17 | 18 (18+) | 19 | 20

21 (18+) | 22 | 23 (18+) | 24 (18+) | 25 | 26+

2 thoughts on “Kẻ đểu cáng (1-25)

Comments are closed.