9 thoughts on “KDC5

  1. Anh top muốn làm thật nhưng không nỡ khiến anh bot đau,tự dưng thấy dễ thương thật

  2. Cảm giác như bot ở tổ chức chỉ là công cụ cho đám kia chơi. Lại còn xoay tua. Má nó chứ!!!

Comments are closed.