One thought on “KDC4

  1. Ad xem lại kìa TT xưng hô của top lúc thì “con” lúc thì “tôi” đọc không quen. Ad thống nhất lại đi ;_;

Comments are closed.