10 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 21

  1. Không biết sau còn sóng gió gì nữa :(( vì có nhiều nhân vật mới xuất hiện,nhưng Beom với đại nhân cưng quá :(((

Comments are closed.