Low tide in Twilight – Bờ biển đêm ấy

Tên khác: Night by the water, Seaside night.

Thể loại: Drama, Romance, Yaoi, H+, Omegaverse ABO.

Tác giả: Euja.

Tóm tắt:
Omega Kim Euihyun vì bị dồn tới đường cùng nên đã quyết định buông bỏ tất cả, nghĩ quẫn mà ôm đứa em trai của mình chạy về phía bờ biển. Thế nhưng cậu lại bị Alpha Yeo Taejoo bắt được.
Euihyun vốn chỉ còn lại những món nợ, đã được Taejoo cho từ tiền, nhà, tới công việc, đổi lại chính là cơ thể của cậu…

“Nhưng tại sao tôi lại nứng thế này…? Thật là thơm quá…”

Sẽ có chương gắn quảng cáo hoặc đặt pass, xem hướng dẫn tại: [LINK]


Mùa 1:

01 | 02 (18+) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

11 (18+) | 12 (18+) | 13 (18+) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 (17+) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (18+) | 27 (18+) | 28 (18+) | 29 (18+) | 29.5

Mùa 2:

Trailer | 30 | 31 | 32 (18+) | 33 (18+) | 34 (18+) | 35 | 36 (18+) | 37 | 38 | 39 | 40

41 | 42 | 43 (18+) | 44 (18+) | 45 | 46 | 47 (18+) | 48 | 49 | 50

51 (18+) | 52 | 53 | 54 (18+) | 55 (18+) | 56 (18+) | 57 | 58 | 59 | 60

61 | 62

Mùa 3:

63 | 64 | 65a65b

66a66b | 67a67b | 68a68b | 69a69b | 70a70b

71a71b | 72a72b | 73a73b | 74a74b | 75a75b

76a76b | 77a77b | 78a78b | 79a79b | 80a80b

81a81b | 82a82b (18+) | 83a83b (18+) | 84a84b (18+) | 85a85b (18+)

86a86b | 87a87b

Đêm bên bờ biển, đêm bên làn nước

5 thoughts on “Low tide in Twilight – Bờ biển đêm ấy

Comments are closed.